Handlingsplaner för Lika villkor

Senast ändrad: 11 mars 2019

Nedan hittar du de handlingsplaner för Lika villkor som tagits fram på universitets- och fakultetsnivå.

Handlingsplanerna innehåller dels fortlöpande uppdrag till olika delar av universitetet, dels specifika åtgärder för den aktuella perioden.

Universitetsövergripande handlingsplaner

Handlingsplaner för fakulteter eller motsv.


Kontaktinformation

Monica Östman / Lika villkorshandläggare
Personalavdelningen, SLU
monica.ostman@slu.se

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: HRADM@slu.se