Åtgärder vid diskriminering

Senast ändrad: 09 september 2019

Varje chef och arbetsledare inom universitetet har en skyldighet att se till att eventuella fall av trakasserier eller sexuella trakasserier utreds och åtgärdas.

Om du är chef/ansvarig för verksamheten ska du antingen kontakta din chef eller vända dig direkt till SLUs jurister för att påbörja en utredning. Utredningen ska klargöra vad som hänt och vilka åtgärder som bör vidtas för att trakasseriena ska upphöra och eventuella andra påföljder.

Du som chef kan få stöd i processen från din HR-specialist.

Erbjud alltid de som är utsatta stöd, i första hand från vår företagshälsovård.

Om du personligen upplever dig utsatt, eller om du upplever att någon annan är det finns information under Min anställning om vad du ska göra.

Under styrande dokument finns SLUs riktlinje om diskriminering.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Juristenheten, Ledningskansliet, SLU              

Sidansvarig: hradm@slu.se