Friskvårdspolicy

Senast ändrad: 22 december 2021

En av hörnstenarna i universitetets personalpolicy handlar om ett hållbart utnyttjande av kompetens vilket bland annat innebär att man genom en rätt balans mellan arbete och fritid skall hålla hela arbetslivet ut. Friskvård är en förebyggande och hälsobringande åtgärd som hjälper människor att uppnå denna balans.

I SLU:s arbetsmiljöpolicy betonas ambitionen att skapa en arbetsmiljö som är säker och stimulerande för alla anställda och studenter. Detta skall bland annat ske genom att främja hälsa och välbefinnande. Friskvård är ett sätt att uppnå välbefinnande.

Friskvårdsbegreppet omfattar mer än frågor om motion, kost- och alkoholvanor, rökning mm. En god arbetsmiljö med stimulerande uppgifter, god kamratskap och arbetsledning har stor betydelse för hälsan liksom kulturell stimulans av olika slag. Var och en har visserligen ansvar för sin egen hälsa, för att man motionerar tillräckligt, äter rätt, röker och dricker måttligt osv, men arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön i vid bemärkelse. Att stimulera de anställda till en sund och balanserad livsstil är ett uttryck för intresse och omtanke. Erfarenheten visar också att friskvårdssatsningar leder till bättre hälsa och att sjuktal och rehabiliteringsbehov minskar.

SLU vill verka för att samtliga anställda får möjlighet att genom olika åtgärder sköta sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Friskvård vid SLU

Vid SLU har man som anställd rätt till friskvårdsbidrag på högst 2000 kr/år för bekostande av någon aktivitet som följer Skatteverkets riktlinjer för skattefri motion.

Godkända friskvårdsaktiviteter är exempelvis är gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter, lagsporter och motionsdans. Från och med den 4 januari 2022 är Epassi SLU:s samarbetspartner för friskvård. Läs mer här.


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU