Friskvård vid SLU

Senast ändrad: 11 juni 2021

SLU vill vara en hälsosam arbetsplats som möjliggör att medarbetare är friska och mår bra. Förutom att SLU vill värna sina medarbetares psykiska, sociala och fysiska hälsa är friskvården en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Friskvård är en förebyggande och hälsobringande metod som hjälper att skapa balans mellan arbete och fritid.

SLU:s friskvårdsrelaterade förmåner

En av hörnstenarna i universitetets personalpolicy handlar om ett hållbart nyttjande av kompetens vilket bland annat innebär att man genom rätt balans mellan arbete och fritid ska hålla hela arbetslivet ut. Friskvård är en av de förebyggande och hälsobringande åtgärder som hjälper människor att uppnå denna balans. SLU erbjuder alla anställda:

Angående arbetstid

SLU har sedan tidigare, för att underlätta balans mellan arbete och fritid, kortare arbetstid än vad de statliga avtalen anger. Arbetstiden enligt SLU:s lokala avtal varierar mellan 33,40 timmar/vecka (schemalagd nattpersonal) till 39,10 timmar/vecka. Villkorsavtalet för statsanställda innebär 39 timmar och 45 minuter arbete per vecka.

Flera personalgrupper har även möjlighet till flexibel arbetstid vilket förenklar att kunna motionera på dagtid - på morgonen, lunchen eller på eftermiddagen.

Mer information om arbetstider på SLU hittar du här.

Fysisk aktivitet på recept

För de medarbetare som får så kallad fysisk aktivitet på recept utskrivet av företagshälsovården finns möjlighet att använda en timme arbetstid per vecka för detta. Den anställda ska komma överens med närmaste chef om lämplig tid.

Aktiviteter i SLU:s regi

Friskvårdsaktiviteter som arrangeras av SLU, t.ex. friskvårdsföreläsningar eller lunchyoga får göras på arbetstid om verksamheten tillåter och efter avstämning med närmaste chef.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget ersätter upp till 2000 kr per kalenderår för bekostande av aktivitet eller aktiviteter som följer Skatteverkets riktlinjer för skattefri motion. Mer information om friskvårdsbidraget, aktiviteter och rabatter hittar du här

Sidansvarig: pavd-webb@slu.se