Friskvård vid SLU

Senast ändrad: 11 september 2019

SLU vill vara en hälsosam arbetsplats som möjliggör att medarbetare är friska och mår bra. Förutom att SLU vill värna sina medarbetares psykiska, sociala och fysiska hälsa är friskvården en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Friskvård är en förebyggande och hälsobringande metod som hjälper att skapa balans mellan arbete och fritid.

SLU:s friskvårdsrelaterade förmåner

En av hörnstenarna i universitetets personalpolicy handlar om ett hållbart nyttjande av kompetens vilket bland annat innebär att man genom rätt balans mellan arbete och fritid ska hålla hela arbetslivet ut. Friskvård är en av de förebyggande och hälsobringande åtgärder som hjälper människor att uppnå denna balans. Utöver friskvårdsbidrag erbjuder SLU därför alla anställda:

Angående arbetstid

SLU har sedan tidigare, för att underlätta balans mellan arbete och fritid, kortare arbetstid än vad de statliga avtalen anger. Arbetstiden enligt SLU:s lokala avtal varierar mellan 33,40 timmar/vecka (schemalagd nattpersonal) till 39,10 timmar/vecka. Villkorsavtalet för statsanställda innebär 39 timmar och 45 minuter arbete per vecka.

Flera personalgrupper har även möjlighet till flexibel arbetstid vilket förenklar att kunna motionera på dagtid - på morgonen, lunchen eller på eftermiddagen.

Mer information om arbetstider på SLU hittar du här.

Fysisk aktivitet på recept

För de medarbetare som får så kallad fysisk aktivitet på recept utskrivet av företagshälsovården finns möjlighet att använda en timme arbetstid per vecka för detta. Den anställda ska komma överens med närmaste chef om lämplig tid.

Aktiviteter i SLU:s regi

Friskvårdsaktiviteter som arrangeras av SLU, t.ex. friskvårdsföreläsningar eller lunchyoga får göras på arbetstid om verksamheten tillåter och efter avstämning med närmaste chef.

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidraget ersätter upp till 2000 kr per kalenderår för bekostande av aktivitet eller aktiviteter som följer Skatteverkets riktlinjer för skattefri motion. Exempel på aktiviteter är styrketräning, motionsgymnastik, spinning, simning, stavgång, yoga, lagsporter, racketsporter och dans. Tai chi och quigong räknas också hit.

Friskvårdsbidraget kan även användas till viktreduceringsprogram, rökavvänjning, stresshanteringskurs, profylaxkurs för blivande föräldrar, ljusterapi och massage. Läs mer om vilka motions- och friskvårdsförmåner som går att få ersättning för på Skatteverkets hemsida.

Friskvårdsbidraget storlek beror på anställningstiden. Anställda hela året får 2 000 kr, är anställningen del av år ersätts 1/12 av beloppet per månad.

De som är anställda och har timersättning kan få ersättning med 1/12 av beloppet om arbetstiden har uppgått till minst 40 timmar för en månad.

Redovisa dina utlägg via Primula Självservice via formuläret Friskvård.

Om du har betalat via autogiro för din friskvård, ska en kopia av kontoutdraget samt en kvittens från friskvårdsföretaget bifogas.

Friskvårdsbidrag ges inte för startavgifter/anmälningsavgifter till idrottsevenemang som t.ex. maraton eller tjejmilen. Medlemsavgifter, hyra eller köp av utrustning ersätts inte heller.

Det är alltid inköpsåret som berättigar till ersättning om inte max beloppet 2 000 kr redan erhållits. Kvittot får inte vara äldre än 2 år.

Sidansvarig: hradm@slu.se