Kontaktpersoner

Senast ändrad: 03 maj 2021

Här hittar du kontaktuppgifter till olika funktioner inom SLU när det gäller arbetsmiljö

Personalavdelningen

Avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM)

  • Arbetsmiljöingenjör Maria Nauclér är kontaktperson för frågor inom fysisk arbetsmiljö, maria.naucler@slu.se

Juridiska avdelningen

  • Kontaktperson för SLU:s försäkringar hos Kammarkollegiet är Lennart Jonsson vid Jurist- och dokumentationsenheten, lennart.jonsson@slu.se

Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se