Kontaktpersoner

Senast ändrad: 16 oktober 2019

Personaldirektör Anna-Karin Olofsdotter har det övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågor, anna-karin.olofsdotter@slu.se.

Arbetsmiljösamordnare Åsa Söderberg är kontaktperson för allmänna arbetsmiljöfrågor, asa.soderberg@slu.se

Torbjörn Alvehammar vid SLU Service är ansvarig för SLU:s bevakningsservice, torbjorn.alwehammar@slu.se

Kontaktperson för SLU:s försäkringar hos Kammarkollegiet är Lennart Jonsson vid Jurist- och dokumentationsenheten, lennart.jonsson@slu.se

 

SLU:s HR-specialister;

Kontakta HR-funktionen.

SLU Lokaler är ansvariga för den fysisk/tekniska arbetsmiljön.

Sidansvarig: hradm@slu.se