Arbetsskadestatistik och tillbudsrapportering

Senast ändrad: 02 september 2019

Ansvaret för arbetsskadestatistik ligger från och med år 2000 på personalavdelningen. Vi håller ett register över arbetsskador, arbetssjukdomar och tillbud som inträffat vid SLU sedan 1990. Registret som är ett myndighetskrav används för statistik, uppföljning och åtgärder för att förhindra upprepning av arbetsskador respektive arbetssjukdomar.

Läs mer om rapportering och anmäl här.

Vill du ha mer information kontakta: Torbjörn Alwehammar, tel 018-67 10 39

Sidansvarig: HRADM@slu.se