Stöd och verktyg i arbetsmiljöarbetet

Senast ändrad: 20 september 2021

För att underlätta arbetet med arbetsmiljön finns olika typer av stöd och verktyg. Här kan du som chef och medarbetare ta del av information för att kunna bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del i verksamheten.

Relaterad information- en översikt

 1. Riktlinjer i samband med arbetsmiljöarbetet. 

 2. Ta del av Arbetsskadestatistik och tillbudsrapportering.

 3. Arbetsmiljöutbildning. Utbildningar som SLU erbjuder för att skapa en god arbetsmiljö för chefer, skyddsombud, medarbetare och studenter på arbetsplatsen.

 4. Medarbetarsamtal. Samtalet syftar till att föra individens och institutionens/avdelningens utveckling framåt genom att utvärdera det som varit och prata om vad som kan utvecklas framöver. 

 5. Företagshälsovård. SLU har slutit avtal om företagshälsovård för orterna Umeå, Uppsala, Alnarp, Skara och övriga såsom Skinnskatteberg, Grimsö etc.

 6. Bildskärmsglasögon. Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.

 7. Hjärt-och lungräddning (HLR). HLR-utbildningen genomförs av företagshälsovården och bekostas av institution/motsvarande.

 8. Ensamarbete. Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 1982:03 – Ensamarbete) skall arbetsgivaren särskilt beakta risk för ohälsa som kan följa av att arbetstagare arbetar ensam.

 9. Medicinska kontroller i arbetslivet. Information om medicinska kontroller och när arbetsgivaren behöver erbjuda det.

 10. Coronarelaterad information. Under pandemin finns arbetsmiljörelaterad information för chefer, medarbetare och studenter. 

 11. Rehabilitering. Ta del av SLU:s rutiner vid sjukdom, rehab och arbetsanpassning. 

 12. Kris och svår olycka samt riktlinjer för för hantering av sorg vid dödsfall eller sjukdom.

 13. Friskvård. Ta del av friskvårdspolicyn, riktlinjer samt hälsofrämjande aktiviteter som SLU erbjuder alla anställda. 

 14. Inspireras av andra inom verksamheten. Ta del av hur andra arbetat med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se