Arbetsmiljöutbildning

Senast ändrad: 27 september 2021

Det är alla medarbetares ansvar att ha tillräcklig kunskap om fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter utifrån arbetsmiljölagstiftningen.

För att skapa en god arbetsmiljö behövs arbetsmiljökunskaper hos alla på arbetsplatsen. De kunskaperna kan man få på många olika sätt - genom utbildningar, arbetet, självstudier och via information från olika webbplatser. Men ingen arbetsmiljökunskap är värd något förrän den kan användas i sitt rätta sammanhang - på arbetsplatsen.

Utbildningar 

För att komma igång med arbetsmiljöarbetet krävs ofta och kunskaper om metoder. Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ger medarbetare en metod för att utveckla sitt arbetsmiljöarbete. Vidareutbildning kan vara behövligt för att kunna hantera specifika problem som kan uppstå i det löpande arbetsmiljöarbetet. 

 

  • denna sida ser du vilka kurser som personalavdelningen erbjuder. 


  • Ta del av utbildningen "Att leda och bedriva arbetsmiljöarbete på distans". Under en och en halv timme ges inblick i hur arbetsmiljöarbete och ledarskap kan bedrivas vid distansarbete. Utbildningen riktar sig främst till chefer/motsvarande men finns här tillgänglig för alla medarbetare att ta del av. Utbildare är Katarina Örnkloo, HR-specialist och Markus Wikborg, ledarutvecklare (GHAL) vid personalavdelningen.

 

Del 1, Att leda och bedriva arbetsmiljöarbete på distans

Del 2, Att leda och bedriva arbetsmiljöarbete på distans

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se