Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmiljö

SLU vill genom ett aktivt arbetsmiljöarbete skapa en säker och stimulerande miljö för alla anställda och studenter. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska nå våra verksamhetsmål, och det gör oss till en attraktiv arbetsgivare och studieplats.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska tillsammans med medarbetare och skyddsombud arbeta fram rutiner för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

händer.Foto.

Arbetsmiljöarbete vid SLU

Ansvaret för att stödja verksamheten i arbetsmiljöarbetet delas av Personalavdelningen och Avdelningen för service, säkerhet och miljö. 

Personalavdelningen är ett konsultativt stöd till institutioner och enheter i arbetsmiljöarbetet. Personalavdelningen kan stödja i frågor kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt i hur man organiserar och genomför ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Avdelningen har även ett samordningsansvar vad gäller arbetsmiljöfrågor. Personalavdelningen planerar och genomför utbildning i arbetsmiljöfrågor för chefer och verksamheter samt genomför grundläggande arbetsmiljöutbildning för skyddsombud.

Avdelningen för service, säkerhet och miljö (SSM) utgör ett stöd i frågor kring den fysiska arbetsmiljön samt säkerhetsfrågor. Fysisk arbetsmiljö omfattar bland annat områdena klimat, buller, vibrationer, belysning, strålning, biosäkerhet och kemikaliesäkerhet. Även olika arbetstekniska faktorer som arbetstyngd, arbetsställningar, arbetsutrymme, tekniska säkerhetsanordningar och liknande ingår i den fysiska arbetsmiljön. Säkerhetsenheten ansvarar bl.a. för brandsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och SLUs krisorganisation. SSM planerar och genomför utbildningar inom området, upprättar rutiner samt ger råd och stöd till organisationen. Läs mer om fysisk arbetsmiljö och säkerhet.

Särskilda rutiner

Här finns genvägar till sidor med information om särskilda rutiner inom organisatorisk och social arbetsmiljö

Publicerad: 13 december 2021 - Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se
Loading…