Medarbetarwebben

Arbetsmiljö

SLU vill genom ett aktivt arbetsmiljöarbete skapa en säker och stimulerande miljö för alla anställda och studenter. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska nå våra verksamhetsmål, och det gör oss till en attraktiv arbetsgivare och studieplats.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska tillsammans med medarbetare och skyddsombud arbeta fram rutiner för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöarbete på SLU

Ansvaret för att stödja verksamheten i arbetsmiljöarbetet delas av Personalavdelningen och Avdelningen för service, säkerthet och miljö.

Personalavdelningen är ett konsultativt stöd till institutioner och enheter i arbetsmiljöarbetet. Personalavdelningen kan stödja i frågor kring den psykosociala arbetsmiljön och i hur man organiserar och genomför sitt arbetsmiljöarbete. Personalavdelningen planerar och genomför utbildning i arbetsmiljöfrågor för chefer och verksamheter. Personalavdelningen genomför också grundläggande arbetsmiljöutbildning för skyddsombud.

Avdelningen för service, säkerhet och miljö utgör ett stöd i frågor kring den fysiska arbetsmiljön. 

Publicerad: 18 januari 2021 - Sidansvarig: HRADM@slu.se
Loading…