Arbetsmiljö

Senast ändrad: 11 april 2019

SLU vill genom ett aktivt arbetsmiljöarbete skapa en säker och stimulerande miljö för alla anställda och studenter. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska nå våra verksamhetsmål, och det gör oss till en attraktiv arbetsgivare och studieplats.

Information om arbetsmiljö och hälsa vid SLU hittar du på dessa sidor. Här finns stöddokument till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Se länkarna nedan.

Ansvaret för att stödja verksamheten i arbetsmiljöarbetet delas av Personalavdelningen och Avdelningen för service, säkerthet och miljö. Personalavdelningen är ett konsultativt stöd till institutioner och enheter i arbetsmiljöarbetet. Personalavdelningen kan stödja i frågor kring den psykosociala arbetsmiljön och i hur man organiserar och genomför sitt arbetsmiljöarbete. Personalavdelningen planerar och genomför utbildning i arbetsmiljöfrågor för chefer och verksamheter. Personalavdelningen genomför också grundläggande arbetsmiljöutbildning för skyddsombud.

Avdelningen för service, säkerhet och miljö utgör ett stöd i frågor kring den fysiska arbetsmiljön. 

Om du har frågor kring arbetsmiljö hör gärna av dig någon av våra kontaktpersoner.

Sidansvarig: HRADM@slu.se