Lokala kollektivavtal

Senast ändrad: 11 januari 2019

Sammanställning av lokala kollektivavtal.

Arbetstid

Lönetillägg och ersättningar

Villkor för vissa kategorier anställda

Vid ledighet

Övrigt

 


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU