Lokala kollektivavtal

Senast ändrad: 15 juni 2021

Sammanställning av lokala kollektivavtal.

Arbetstid

Lönetillägg och ersättningar

Villkor för vissa kategorier anställda

Vid ledighet

Övrigt


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se