ReachMee

Senast ändrad: 04 februari 2021

SLU använder ReachMee för annonsering av lediga anställningar. Systemet innehåller även kvalificerat stöd för digital hantering av ansökningar.

Instruktioner och manual

Manual ReachMee (2020-03-02)

Utbildning i ReachMee

Under hösten 2020 erbjuds utbildning i ReachMee - steg 2.

Utbildningen äger rum i en videoförsedd lokal och det går därför bra att  både anmäla sig att delta på plats i Ultuna (vi behöver få in minst 5 anmälningar för att kurstillfället ska bli av) samt via videouppkoppling.

Steg 2 ger en fördjupning i hur man kan använda ReachMees funktioner på djupet. Utbildningen ger både färdighet att lägga upp och utveckla urvalsmallar, en mer kvalificerad kandidathantering och sammantaget en mer effektiv hantering av din rekrytering. Kursansvarig: Eva Borgert.

ReachMee steg 2 ges fredagar 09.30 - 11.30 i Ulls hus, lokal Wången och via zoom (zoom-inbjudan skickas ut till samtliga samma vecka som utbildningen hålls):

Hösten 2020
ReachMee steg 2, 2020-09-04, lokal Wången (Ulls hus)
ReachMee steg 2, 2020-10-09, lokal Wången (Ulls hus)
ReachMee steg 2, 2020-11-20, lokal Wången (Ulls hus)

Anmälan till utbildningen görs via funktionsadressen reachmee@slu.se.

Nytt för 2020;
Vi erbjuder nu även att komma ut till arbetsplatser för att ge utbildning på plats (gäller Ultuna) eller att till övriga orter beställa ett utbildningstillfälle via videosändning.

Samla personer som ofta är involverade i rekryteringsprocesser vid din verksamhet och gå utbildningen tillsammans. Utbildningen kommer att ge gott om utrymme till dialog kring hur man hanterar rekryteringar inom den egna verksamheten med stöd av ReachMee. Anmäl ditt intresse via reachmee@slu.se. Kursansvarig: Eva Borgert. Utbildningen kan ges både på svenska och engelska.

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se