Praktik i staten

Senast ändrad: 03 september 2021

Regeringen har gett statliga myndigheter i uppdrag att under 2016-2020 tillhandahålla praktikplatser för:

 • Nyanlända arbetssökande
 • Personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga

Uppdraget innebär att myndigheterna tillsammans ska tillhandahålla 1000 praktikplatser för nyanlända per år. Praktiken syftar till att utvecklakunskaperna i svenska, få ett ökat närverk samt att få kunskap om arbete på statliga myndigheter. Praktiken ska kunna kombineras med andra insatser tex. utbildning i svenska för invandrare.Ett definierat antal förväntade praktikplatser finns inte avseende personer med funktionshinder men regeringen bedömer att statliga myndigheter bör ge fler än 500 personer möjlighet till praktik. Praktiken syftar till att praktikanterna ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter.

Så här gör du

 1. Om institutionen/avdelningen har behov av en praktikant börjar ni med att kolla så det finns en arbetsplats för personen och någon som är beredd att vara handledare. Stäm av med prefekt/närmaste chef.
 2. Fyll i kompetensprofil/beskrivning av plats och skicka till vår kontaktperson på Arbetsförmedlingen;
  Uppsala uppsala-foretag@arbetsformedlingen.se
  Umeå ola.leidner@arbetsformedlingen.se (010-4886614)
  Alnarp, Anders.tornqvist@arbetsformedlingen.se (010-4870296).
 3. Arbetsförmedlingen återkommer med förslag till praktikanter, 1-3 personbeskrivningar via epost. Gör ett urval utifrån personbeskrivningarna på de du vill träffa.
 4. Boka in praktikanten/praktikerna för intervju/samtal, förslagsvis ca 30 minuter.
 5. Om allt går väl kommer ni sen överens om startdag för praktiken och andra praktiska detaljer som arbetstider, etc.
 6. Fyll i blanketten Överenskommelse och eposta till Arbetsförmedlingen samt HR-enheten på SLU, stina.kjetselberg@slu.se

Ersättning

Alla praktikanter ska vara inskrivna vid Arbetsförmedlingen för att kunna få ersättning under praktiktiden och omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar tecknade av Arbetsförmedlingen. Praktikanterna får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning, vilket sköts helt och hållet av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Försäkring

Praktikanterna är försäkrade via Arbetsförmedlingen.

Villkor

Praktikanterna är inte att betrakta som anställda vid SLU. Det betyder att de inte omfattas av Villkorsavtalen och andra statliga kollektivavtal och inte heller de förmåner som är kopplade till kollektivavtalen. De får inte lön och de omfattas inte av bestämmelserna kring semester och annan ledighet.

Eftersom en praktikant inte är att betrakta som en anställd kan inte samma krav ställas på en praktikant som på en anställd medarbetare. Praktikanten ska inte ersätta en ordinarie anställd. Under praktiken kan Arbetsförmedlingen kalla praktikanten till uppföljningssamtal, jobbsökaraktivitet eller vägledning. För nyanlända kan praktiken komma att kombineras med utbildning i svenska eller dylikt.

SLU är dock ansvarig för praktikantens arbetsmiljö. I just den bemärkelsen är det inte någon skillnad jämfört med SLUs anställda.

Praktikperiodens längd och omfattning

Praktikperioden kan vara upp till 6 månader som längst. Därefter kan det eventuellt vara möjligt att praktikanten får annat stöd från Arbetsförmedlingen för praktik eller arbete.

Eftersom de flesta är arbetssökande på heltid är det i första hand 100% praktik de söker. Om flera institutioner/avdelningar har behov av en praktikant på deltid kan de gå ihop och ha en gemensam praktikant.

Fakta:

Blankett kompetensprofil/beskrivning av plats, fylls i och skickas till Arbetsförmedlingen för at hitta lämplig praktikant.

Blankett Överenskommelse fylls i inför att vald praktikant ska påbörja sin praktik. Skickas till både arbetsförmedlingen och HR-enheten på SLU.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU