Personförsäkringar

Senast ändrad: 03 september 2021

Grupplivförsäkring

(gäller t.ex. doktorander med utbildningsbidrag).

Information finns på www.spv.se

Tjänstegrupplivförsäkring

(den som har statlig anställning)

Information finns på SPVs webplats.

Tjänstereseförsäkring

Närmare information finns under rubriken om SLU:s olika försäkringar.

Arbetsskadeförsäkring

En sammanfattning finns i Min anställning

Närmare information inom avdelningen för arbetsmiljö.

Ersättning vid personskada

Trygghetsförsäkring

Närmare information inom avdelningen för arbetsmiljö.


Kontaktinformation

Juristenheten, Ledningskansliet, SLU              

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se