Frånvaro utan beviljad ledighet

Senast ändrad: 03 september 2021

Uteblir från tjänstgöring

När arbetstagare uteblir från tjänstgöring utan att ha blivit beviljad ledighet görs helt löneavdrag t.ex. för

  • Avsiktlig frånvaro
  • Sen ankomst
  • Uteblir på grund av naturhinder
  • Om orsaken till frånvaron är att arbetstagaren är anhållen eller häktad på grund av brott gäller särskilda bestämmelser. Kontakta personalavdelningen!  

Anmälan

Prefekt/motsv. ska omedelbart skriftligt anmäla sådan frånvaro till personalavdelningen så att löneavdrag kan verkställas. 

Övriga åtgärder

Ansvarig chef ska muntligen redogöra för arbetstagare som är borta från arbetet utan orsak, om vilka regler som gäller när man önskar vara ledig från arbetet och att man är skyldig att vara på arbetsplatsen under de arbetstider som gäller.
Frånvaro, utan att ha blivit beviljad semester eller ledighet, kan leda till uppsägning. Personalavdelningen meddelar arbetstagaren skriftligen om vilka regler som gäller och vad det kan innebära om man inte följer dessa.

Personalavdelningen sänder särskilt beslutsmeddelande om helt löneavdrag för annan frånvaro än ledighet till arbetstagaren.


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se