Kortvarigt anställda/timanställda

Senast ändrad: 03 september 2021

Vid anställning som omfattar kortare tid än en tre veckor tas inget särskilt beslut om anställning. 

Institutionen ska istället fylla i blanketten "Timlön" när arbetet är avslutat.

På blankettens tjänstgöringsuppgift skall anges vilka dagar som arbete, utförts, och hur många timmar per dag. Det är viktigt att dessa uppgifter anges, eftersom de kan ha betydelse t ex vid tillgodoräkning av anställningstid i samband med övertaligheter.

Observera att den timlön som anges på timräkningsblanketten skall inkludera semesterersättning (12 %).

Vid utbetalning av sammanträdesarvoden kan en särskild blankett användas, ”Sammanträdesarvode”.

Anställningsbekräftelse

Vill man under en tidsperiod som är tre veckor eller längre anlita en person för att rycka in och arbeta enstaka dagar eller timmar när tillfälligt behov uppkommer och omfattningen inte kan förutses, ska institutionen och personen teckna en anställningsbekräftelse, se blankett ”Bekräftelse tillfällig anställning”. 

Tecknas sådan anställningsbekräftelse räknas varje arbetstillfälle för sig. Förutsättningen är att personen har rätt att tacka nej till varje enskilt arbetserbjudande.

Anställningsbekräftelse upprättas i 2 exemplar, varav personen får det ena och det andra förvaras på institutionen.

Arvodering av SLU-anställda

Heltidsanställd tjänsteman som under arbetstid medverkar i annan institutions arbetsuppgifter skall normalt inte ha någon extra ersättning. Medverkan bör i stället ske i tjänsten och "heminstitutionen" kompenseras via överföring av medel.


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU