Flextid

Senast ändrad: 03 september 2021

Med stöd i det arbetstidsavtal som gäller för SLU finns möjlighet att för arbetstagare med så kallad kontorsarbetstid använda flextid.

Vad som gäller i detta fall går att utläsa av kollektivavtalet.

Personalavdelningen sammanställer referenslista för antalet timmar som gäller per månad. Observera att det förekommer 2 varianter på referenslistan. 

Tag kontakt med din institution om vad som gäller på din arbetsplats.


Kontaktinformation

HR-enheten, Personalavdelningen SLU

Sidansvarig: PAVD-WEBB@slu.se