Söka lediga tjänster

Senast ändrad: 23 oktober 2018

Här hittar du information som du som sökande till lediga tjänster kan ha nytta av

De regler för anställning av lärare som högskolan tillämpar finns samlade i högskolans anställningsordning. SLU:s anställningsordning är utformad som en lokal regelsamling för anställning av lärare och gäller i de fall anställningens varaktighet är minst sex månader. Anställningsordningen är fastställd av styrelsen.

För dig som ska ansöka om anställning som professor och universitetslektor vid SLU finns ett PM där du kan läsa om vad din ansökan ska innehålla, hur den ska vara utformad och vad som ska bifogas.

Sidansvarig: hradm@slu.se