ReachMee

Senast ändrad: 29 augusti 2019

SLU använder ReachMee för annonsering av lediga anställningar. Systemet innehåller även kvalificerat stöd för digital hantering av ansökningar.

Utbildning i ReachMee

Under hösten erbjuds utbildning i ReachMee - steg 1 och 2.

Utbildningen äger rum i en videoförsedd lokal och det går därför bra att  både anmäla sig att delta på plats i Ultuna (vi behöver få in minst 5 anmälningar för att kurstillfället ska bli av) samt via videouppkoppling.

Vi erbjuder även att vid behov komma ut till arbetsplatser vid Ultuna för att ge utbildning på plats.

Steg 1 behandlar de mest grundläggande funktionerna i ReachMee och ger dig färdigheter i att registrera och administrera ett rekryteringsprojekt i ReachMee. Du kommer även lära dig att hantera ansökningar och avsluta projekt.

Steg 2 ger en fördjupning i hur man kan använda ReachMees funktioner på djupet. Utbildningen ger både färdighet att lägga upp och utveckla urvalsmallar, en mer kvalificerad kandidathantering och sammantaget en mer effektiv hantering av din rekrytering.

Utbildningarna ges fredagar 10.00 - 12.00 i Ulls hus:

Hösten 2019
ReachMee, steg 2, 2019-09-13, lokal Wången (Ulls hus, plan 3)
ReachMee, steg 1, 2019-10-18, lokal Grimsö (Ulls hus, plan 4)
ReachMee, steg 2, 2019-11-22, lokal Grimsö (Ulls hus, plan 4)

Anmälan till utbildningen görs till funktionsadressen reachmee@slu.se.

Frågor & svar

Du kan hitta svar på frekvent förekommande frågor om ReachMee genom Frågor & svar, ReachMee. Frågebanken fylls på kontinuerligt.

Har du frågor kring systemet kontakta Personalavdelningen genom funktionsadressen reachmee@slu.se.

Instruktioner och manual

Manual ReachMee (2019-04-03)

Utbildningsfilmer

Filmerna nedan fungerar utmärkt i Explorer, mindre bra i vissa andra webbläsare.

Utbildningsfilm steg 1, logga in i systemet

Utbildningsfilm steg 2, Skapa ett projekt med annons.

(OBS. Diarienummer hämtas genom registrator eller av administratören på respektive institution/avdelning)

Utbildningsfilm steg 3, Skicka för chefsgodkännande.

Utbildningsfilm steg 4, Göra klart din annons och lägg till en engelsk variant. OBSERVERA att du behöver klicka på Publicera på båda annonsvarianterna (eng. och sv.).

 

 

Utbildningsfilm steg 5, Lägg till kontaktpersoner för din annons.

 

Sidansvarig: hradm@slu.se