ReachMee

Senast ändrad: 05 april 2019

ReachMee är SLU:s system för annonsering av lediga anställningar. Detta system innehåller även kvalificerat stöd för digital hantering av ansökningar.

Aktuellt

Utbildning i ReachMee under våren 2019
Under våren 2019 kommer utbildning i ReachMee att erbjudas på svenska och engelska - steg 1 och 2.

Utbildningen äger rum i en videoförsedd lokal och det går därför bra att både anmäla sig att delta på plats i Ultuna (begränsat till 30 platser och det måste vara minst 10 anmälda deltagare för att kurstillfället ska bli av) samt via videouppkoppling.

Steg 1 kommer att behandla de mest grundläggande funktionerna i ReachMee och ger dig färdigheter i att registrera och administrera ett rekryteringsprojekt i ReachMee. Du kommer även lära dig att hantera ansökningar och avsluta projekt.

Steg 2 ger en fördjupning i hur man kan använda ReachMees funktioner på djupet. Utbildningen ger både färdighet att lägga upp och utveckla urvalsmallar, en mer kvalificerad kandidathantering och sammantaget en mer effektiv hantering av din rekrytering.

Utbildningarna ges fredagar 10.00 - 12.00 i lokalen Grimsö, Ulls hus, Vid följande datum:

ReachMee, steg 1 2019-04-05 och 2019-05-31
ReachMee, steg 2 2019-04-12 och 2019-06-14

Anmälan till utbildningen görs till funktionsadressen reachmee@slu.se.

ReachMee Course in English during spring 2019

One ReachMee will also be given in English - ReachMee, level 1 and parts of level 2.

Level 1 will focus on handling the most fundamental functions in Reachmee and will give you the skills you need to register and administrate a recruitment project in Reachmee. You will also learn how to handle applications and to close a project.

Level 2 will focus on how to use the functions in ReachMee at a deeper level. The course will give you both skills in registering and developing Selection survey questions templates, making a more qualified selection process of candidates and overall a more efficient recruitment process.

2019-05-10, 10.00 - 12.00, room Grimsö, Ulls hus (or by video connection)

Please apply to the course by E-mail to reachmee@slu.se.

Frågor & svar

Du kan hitta svar på frekvent förekommande frågor om ReachMee genom Frågor & svar, ReachMee. Frågebanken fylls på kontinuerligt.

Har du frågor kring systemet kontakta Personalavdelningen genom funktionsadressen reachmee@slu.se.

Instruktioner och manual

Manual ReachMee (2019-04-03)

Utbildningsfilmer

Filmerna nedan fungerar utmärkt i Explorer, mindre bra i vissa andra webbläsare.

Utbildningsfilm steg 1, logga in i systemet

Utbildningsfilm steg 2, Skapa ett projekt med annons.

(OBS. Diarienummer hämtas genom registrator eller av administratören på respektive institution/avdelning)

Utbildningsfilm steg 3, Skicka för chefsgodkännande.

Utbildningsfilm steg 4, Göra klart din annons och lägg till en engelsk variant. OBSERVERA att du behöver klicka på Publicera på båda annonsvarianterna (eng. och sv.).

 

 

Utbildningsfilm steg 5, Lägg till kontaktpersoner för din annons.

 

Sidansvarig: hradm@slu.se