Ekonomisystemet Agresso

Senast ändrad: 07 februari 2019

Agresso är SLU:s huvudsakliga ekonomisystem. Här finns huvudbok, kund- och leverantörsreskontra. Det är här vi skapar försäljningsorder och registrerar konto- och objektplanen (institutionskoder, kostnadsställen, projekt, m.m.). Det är även SLU:s budgetverktyg.

Agresso har också en modul för tidredovisning som används av vissa institutioner och avdelningar.

Information om SLU:s redovisningsmodell finns i ekonomihandboken. Där finns hänvisningar till moment och rutiner som ska genomföras i Agressosystemet. 

Tidredovisning i behandlas inte nedan. Information om detta finns på sidan Tidredovisning.

 

Behörighet till Agresso

Registreringsbehörighet

För att registrera i Agresso måste man tilldelas någon av de administrativa rollerna

Hur man får en ekonomiadministrativ roll

Respektive institutions prefekt/ ansvarig chef föreslår rollinnehavare varpå ekonomichefen beslutar om tilldelning av rollen. Detta sker i ett särskit flöde i SLU:s identitet- och informationssystem Idis och initieras av institutionens/avdelningens katalogansvarige. Kontakta IT-stöd för frågor om Idis.

Efter att tilldelningen har skett registrerar ekonomiavdelningen rollinnehavaren som användare i systemet.

Olika roller ger olika behörigheter

Olika roller ger olika behörigheter i systemet. Övergripande ekonomer, projektekonomer och ekonomiregistrerare får möjlighet att registrera verifikationer men enbart ekonomiregistrerare får skapa en försäljningsorder. Övergripande ekonomer och beslutsstöd får behörighet att utföra budgetering i planeringsmodulen, d.v.s. registrera institutionens/motsv räkenskaper för ett visst verksamhetsår.

Behörigheten är alltid styrd på kostnadsställenivå.

Utbildning är obligatorisk för fortsatt åtkomst

För att rollinnehavaren ska få fortsatt åtkomst till Agresso är det obligatoriskt att delta på den utbildning ekonomiavdelningen tillhandahåller för respektive roll. Mer information om rollerna och länkar till kurshemsidorna finns på sidorna för respektive roll (se länkar ovan).

Tittbehörighet

Om man enbart vill ha ”tittbehörighet” i Agresso i uppföljningssyfte behöver man inte tilldelas en roll. I detta fall räcker det att institutionens övergripande ekonom eller motsvarande mejlar till ekonomisystem@slu.se och begär behörigheten.

 

Inloggning i Agresso

Du loggar in i Agresso via en RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning. Du når denna via ett program på din dator eller via ITportalen på webben.  

Inloggning via webben (ITportalen)

  1. Klicka på länken ITportalen för att komma till inloggningssidan. Du kan även utgå från medarbetarwebbens startsida och klicka på Verktyg och system / Agresso. Där finns en länk som för dig vidare till ITportalen.
    Eventuellt måste du logga in till ITportalen. Ange då dina ad-uppgifter.

  2. Klicka på ikonen Agresso:

    OBS! Det är bara de med behörighet till Agresso som ser ikonen.

  3. Välj Anslut i den RemoteApp-ruta som dyker upp.
  4. Ange sedan dina AD-uppgifter i den ruta som dyker upp.

 

Inloggning via din dator

Genom ett installationsprogram kan du komma åt Agresso direkt från din dator. Du behöver då inte gå omvägen via ITportalen på webben och du kan också välja bort att alltid behöva ange dina AD-uppgifter vid inloggningen. Programmet känner ändå av din AD-identitet. På så sätt går det fortare att logga in.

Nya användare får installationsprogrammet i samband med bekräftelsen på att de har blivit upplagda. Om du är användare i Agresso och trots detta saknar installationsprogrammet kan du mejla till ekonomisystem@slu.se så får du programmet.

 

Guide: Logga in i Agresso

Se guiden Logga in i Agresso för mer information:

Guide: Logga in i Agresso

 

 

Till toppen av sidan

Agresso Excelerator

Agresso Excelerator är ett tillägg i Excel som gör att man inifrån Excel kan bokföra verifikationer i Agressos huvudbok samt importera kalkyler till olika budgetdelar i Agressos planeringsmodul.

Installera Agresso Excelerator

Följ instruktionerna i dokumentet: Installera Agresso Excelerator 

Kontrollera installationen

Gör en testinläsning för att kontrollera att installationen blev korrekt genom att läsa in filen: Testa excelinläsning. Följ instruktionerna i fliken Instruktion och registrera transaktionen i fliken Testinläsning.

 

Utföra bokföring och import

När du har installerat Excelerator och kontrollerat att det fungerar kan du inifrån Excel bokföra verifikationer i Agressos huvudbok samt importera kalkyler till olika budgetdelar i Agressos planeringsmodul, förutsatt att du har rätt behörighet i Agresso.

Bokföra verifikationer i huvudboken

Använd den särskilda Excelmall som finns på medarbetarwebben under Stöd & service / Administrativt stöd / Ekonomi / Blanketter. Se under rubrik 1 Registrering i Agresso. Där finns också en rutinbeskrivning som beskriver hur du går tillväga.

Importera kalkyler i planeringsmodulen

Information om hur man importerar kalkyler finns i budgethandboken: Handbok för budgetering inom SLU

FAQ - vanliga frågor och svar om Agresso

Här samlar vi svar på vanliga frågor om Agresso. Du kan också hitta information om hur man gör olika moment bland våra s k elektroniska guider och i Agressomanualen.

Har du förslag på information som skulle vara bra att ha här, kontakta ekonomisystem@slu.se.

Allmänt:

Hur får jag större text i Agresso?

Nya koder i Agresso

Nya kostnadsställen, projektkoder och fria fält - hur läggs de upp och av vem?

Registreringar:

Raden flyttas inte ned automatiskt när jag registrerar verifikationer

Hur gör man för att spara en mall för återkommande registreringar av verifikationer?

Registrera en periodisering och få automatisk vändning

Leverantörsfakturor:

Hur ser man om och när en leverantörsfaktura är betald?

Kundreskontra och Order/fakturering:

Information om fakturering från Logistik-modulen - hela kedjan

Registrering av försäljningsorder

Konteringsfälten syns inte när jag registrerar försäljningsorder

Hur söker jag fram kundnummer till interna kunder vid registrering av försäljn.order?

Hur söker jag efter kunder i kundregistret?

Hur hittar jag till kundregistret och vad betyder informationen?

Hur söker jag fram önskad artikel?

Hur lägger jag upp egna artikelnummer med tillhörande kontering?

Hur blev utseendet på kundfakturan - e-faktura?

Hur blev utseendet på kundfakturan - internfaktura?

Hur blev utseendet på kundfakturan - extern, ej e-faktura?

Var hittar jag fakturabilden i dokumentbiblioteket?

Hur ser man om och när en kundfaktura är betald?

Hur matchar man kundens debet- och kreditfakturor?

Frågor och rapporter:

Hur kan jag ställa frågor - info om olika sätt att söka fram information

Hur söker jag i huvudboken m.h.a. Fråga verifikation?

Hur man delar med sig av sina frågemallar till andra

Hur beställer jag en rapport?

Hur får jag fram min beställda rapport? Se steg 3 i e-guiden.

Hur sparar jag en rapport till min egen dator?

 

Till toppen av FAQ - vanliga frågor och svar om Agresso

Till toppen av sidan

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se