Medarbetarwebben

SLU 40 år

Den 1 juli 1977 bildades SLU genom en sammanslagning av tre högskolor. SLU fyller alltså 40 år som universitet i år och det ska firas ordentligt! Här finner du senaste informationen om jubileumsfirandet.

SLU40-marke-400x400.png

Visa att SLU fyller 40 år med vår jubileumsprofil!

Med det här märket uppmärksammar vi vårt firande under året. 40 år av vetenskap och utbildning för ett hållbart liv, med sikte på ytterligare 40 år.

Hämta märket, bakgrundsmönster, mallar för flygblad  ppt, roll-ups etc. genom att klicka på den blå knappen nedan.

Nyheter om SLU:s 40-årsjubileum
Publicerad: 30 mars 2017 -