Verksamhetsansvaret

Senast ändrad: 26 mars 2024

Som verksamhetsansvarig har chefen huvudansvar för att driva den verksamhet som ingår i uppdraget.

I verksamhetsansvaret ingår

  • att ta fram visioner, mål och aktiviteter i en verksamhetsplan för ditt ansvarsområde i samarbete med dina medarbetare.
  • att arbeta med god verksamhets- och kvalitetsutveckling och uppföljning.
  • bidra till att göra sin verksamhet känd och attraktiv för studenter, forskare och andra presumtiva medarbetare.

Stöd i rollen som verksamhetsansvarig

  • fskjfölkjs
  • skdfjlsjdföla
  • ksajfölkasjdl

 


Kontaktinformation