Blanketter och avtal

Senast ändrad: 15 april 2024

På denna sida:

Blanketter

Sammanställning av lokala kollektivavtal

Blanketter

Omorganisation

Blankett för flytt av personal från befintlig organisatorisk enhet

Blankett för upplägg av nya organisatoriska enheter

Blankett för förändring av befintlig organisatorisk enhet

Blankett för borttag av organisatorisk enhet

Behörighet

Mejla behorigheter@slu.se för behörigheter i Primula. Läs mer om behörigheter

Anställning och uppdrag

Anställningsuppgift - kontering

Beräkningsunderlag beredskap

Beskrivning av arbetsuppgifter

Erbjudande om anställning 

Ny chef - checklista för arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från rektor eller från dekan/motsvarande 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från prefekt/motsvarande eller från nivå under prefekt

Deltidslista

Listtjänstgöringsschema

Meddelande om att säsong upphör

Uppsägning egen

Överenskommelse om arbete på distans 

URA-avtal (kontakta HR-enheten)

Anmälan att avstå SÄVA-konvertering (kontakta HR-specialist)

Halvtidsuppföljning för biträdande universitetslektorer

Uppdragstillägg mall

Inhyrning av personal

Anmälan från institutionen till Personalavdelningen gällande facklig förhandling inför inhyrning av personal från bemanningsföretag.

När du hyr från Poolia kan med fördel denna avropsblankett användas. Dessa inhyrningar ska inte förhandlas.

Ledighet

Erbjudande om kvarstående semester

Fackligt uppdrag - ledighetsansökan

Ledighet enligt Avtal om omställning eller Trygghetsavtalet

Tjänstgöring i totalförsvaret, ledighetsansökan

Återtag av beviljad ledighet/semester

Lön, ersättning och arvoden

Arvodesräkning, sammanträdesarvode

Sinkansökan 4350

Sinkansökan 4350a engelska

Jämnkning skolungdom

Blanketter till löneenheten

Sakkunnigarvode (svenskt konto)

Sakkunnigarvode (utländskt konto)

Förmånsbeskattning av anställd

Utbetalning utland, Swedbank

Rapportunderlag för den timavlönade

Underlag för reseräkning - endags

Underlag för reseräkning - flerdygn

Underlag för reseräkning

Pension

Delpension - ledighetsansökan

Överenskommelse – löneväxling mot pensionsavsättning 

Resor

Anhållan om tjänsteresa/Reseorder

Underlag för reseräkning

Underlag för reseräkning - endags

Underlag för reseräkning - flerdygn

Stipendier

Blankett utbetalade stipendier

Övrigt

Beslut om användning av mobiltelefon tillhandahållen av SLU

Löneavdrag

Sammanställning av lokala kollektivavtal

Arbetstid

Lönetillägg och ersättningar

Villkor för vissa kategorier anställda

Vid ledighet

Övrigt 

 


Kontaktinformation