Arbetsmiljö och hälsa

Senast ändrad: 25 mars 2024

I SLU:s arbetsmiljöpolicy beskrivs att chefer ska ha kunskap om hur man förebygger ohälsosam arbetsbelastning och ohälsa, om hur man förebygger kränkande särbehandling och ha kännedom om rutiner vid kränkande särbehandling.


Kontaktinformation