Medarbetarwebben

Material att använda

Vi har en del färdiga produkter som du kan låna eller köpa. Vill du skapa materialet själv så finns det mallar för de vanligaste programmen att använda.

 

trycksaker2_680.jpg

Mallar

SLU har ett antal mallar för dokument för Indesign och Powerpoint. De är framtagna för att komplettera övergripande trycksaker för SLU och kan användas av alla på SLU.

Publicerad: 16 augusti 2019 -
Loading…