Medarbetarwebben

Anpassad kommunikation

Oavsett om vi presenterar hela SLU, en viss verksamhet eller skapar en kampanj, så ska alla delarna skapa en stark helhet tillsammans.

Avsändaren ska vara tydlig och budskapen ska alltid utgå från SLU:s huvudbudskap. Profilkollagen som tagits fram till de olika nivåerna bör kompletteras med verksamhetsbilder som uttrycker engagemang, optimism och framåtanda.

Kommunikationen ska alltid anpassas efter målgruppen och sammanhanget.

Anpassad_overgripande

Övergripande nivå

På den övergripande nivån beskrivs vår verk­samhet generellt med budskap och bilder som visar helhet och bredd. Det finns mycket befintligt material att låna och utgå ifrån till exempel ut­ställningsmaterial, powerpoint­presentation och broschyrer. Visa en helhet genom kontraster och ytterligheter till exempel med bilder på stad och land eller natur och labb.

Anpassad komm - verksamhet.png

Verksamhetsnivå

På verksamhetsnivån lyfts en del av SLU fram till en särskild målgrupp. Huvudbudskap och bildval anpassas efter målgruppen.

Anpassad komm - specialare.png

Specialare

När du ska skapa en kampanj eller kommunicera ett speciellt event, till exempel ett jubileum, ska du formulera ett kort tydligt budskap, välja en stark bild som återkommer i allt material och använda en färg som sticker ut. Detta för att skapa en igenkänning och nå fram till en specifik målgrupp.

Publicerad: 07 maj 2019 -
Loading…