Formgivning av trycksaker

Senast ändrad: 05 december 2018

När du ska ta fram en trycksak så är det några saker att tänka på, ska den skickas, delas ut eller distribueras på något annat sätt? Omfångsrika material kan vara tungt att ta med sig på resor, dyrt att skicka per post osv. Tänk på vikten på den färdiga produkten. Ska trycksaken få plats i ett C4 eller C5 brev?

Producera eget material

När du ska producera eget material, utgå alltid från SLU:s varumärkesmanual och riktlinjer för att representera SLU med ett enhetligt uttryck.

Mallar för trycksaker finns att ladda ned. Att utgå ifrån eller använda som de är. 

Våra typsnitt Akzidens Grotesk och Bembo finns för alla kommunikatörer att beställa här.

Om du letar efter bilder, foton och illustrationer, så är vår egen mediabank bra att använda. Tips och anvisningar hur du kan använda, köpa eller beställa bilder hittar du under Bild & video 

Behöver du hjälp med produktionen?

Repro i Uppsala hjälper till med layoutarbeten. SLU har även tre rangordnade leverantörer för köp av kommunikationstjänster och området grafisk formgivning


Kontaktinformation

Repro Uppsala
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU Service
repro@slu.se018-672788

Besöksadress: Almas allé 3
Leveransadress: Ulls väg 24D, 756 51 Uppsala

Repro Alnarp
Infrastrukturavdelningen, SLU Service
alnarpsrepro@slu.se

Besöksadress: Kungsgårdsvägen 8b
Leveransadress: Box 52, 230 53 Alnarp