Stöd vid organisationsförändringar

Senast ändrad: 30 november 2018

Vid en organisationsförändring kan en väl fungerande kommunikation underlätta för alla inblandade.

Enheten för internkommunikation och ledningsstöd, IKLS, kan hjälpa till med tips på hur kommunikationen kan utformas.

Personalavdelningen har expertkunskaperna för hur man bäst hanterar olika frågor som uppstår i samband med organisationsförändringar. 

Gruppen för hållbart ledarskap i akademin, GHAL, kan också vara ett bra stöd. 

. . .