SLU Projektledning

Senast ändrad: 07 april 2021

Detta är en grundkurs i projektledning som omfattar 2 dagar och riktar sig till dig som har, eller står i begrepp att få, en projektledarroll. Kursen kommer att erbjudas omväxlande i Alnarp, Umeå och Uppsala.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har, eller står i begrepp att få, en projektledarroll vid SLU.

Mål

Som deltagare får du parametrar för att kunna definiera och kommunicera ett projekt. Du får också kunskap i och möjlighet att öva olika metoder och verktyg för att planera, följa upp och utvärdera projekt. Tanken är att du får tillämpa ovanstående på ett eget pågående eller tilltänkt projekt.

Förberedelse

Du "tar med dig" ett eget påbörjat eller tilltänkt projekt att tillämpa kunskaper och metoder på.

Pedagogik och arbetsformer

Korta teoripass varvas med reflektion och praktiskt tillämpning av olika planeringsprinciper och verktyg.

Kursdatum

Inte bestämt ännu men under planering för 2021.

Program

Dag 1  (kl. 9:00-16:00)

  • Inledning och inventering av deltagare och deltagarprojekt
  • Projekt, definition och sammanhang
  • Projektledarrollen och projektgruppen
  • Initiering av projekt
  • Projektplanering

Dag 2 (kl. 9:00-16:00)

  • Projektplanering, forts
  • Genomförande och uppföljning av projekt
  • Avsluta och utvärdera projekt
  • Sammanfattning och avslutning

 

Vid deltagande i chefs-och ledarutbildningarna finns möjlighet- för deltagare från kärnverksamheten- att få rese- och logikostnader finansierade via gemensamma medel. Har du frågor kring detta - så är du givetvis alltid varmt välkommen att kontakta kursadministratören.


Kontaktinformation

Sara Andersson, kursadministratör GHAL
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
chefs-ledarutbildning@slu.se, 018-67 15 22

Sidansvarig: chefs-ledarutbildning@slu.se