SLU Chefskap 2021

Senast ändrad: 14 april 2021

Ett formellt chefsuppdrag på SLU innebär ansvar för personal, verksamhet och budget. Den här kursen ger dig kunskap om chefens olika ansvarsområden och en överblick över vilka stödfunktioner/personer som universitetsadministrationen erbjuder.

Du får vidare en fördjupning i de regler och lagar som styr den statliga verksamheten med tonvikt på universitet och högskolor. Du får också en djupare förståelse för den ekonomiska och organisatoriska logik och struktur som är en del av chefens vardag, vad ett personalansvar innebär i praktiken samt grundläggande kunskaper kring chefens ansvar för kommunikation, säkerhet och miljö.

Kursen syftar till att ge SLUs chefer nödvändiga kunskaper för att fullgöra sitt uppdrag. Kursen är inriktad på de administrativa och yrkestekniska kunskaper du behöver ha inom ramen för ditt uppdrag. Ett effektivt chefskap föresätter dock alltid ett väl utvecklat ledarskap. Vi tänker därför att det är en bra idé att komplettera SLU Chefskap med utbildningen SLU Ledarskap.

Målgrupp

Kursen riktar sig framförallt till nyblivna chefer med delegerat verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. Genom ett rektorsbeslut i december 2014 är kursen SLU Chefskap fortsättningsvis obligatorisk för nyblivna prefekter. Utbildningen riktar sig dock till alla chefer på alla olika organisatoriska nivåer och verksamheter inom SLU. Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ställs krav på arbetsgivaren att chefer med personalansvar har kunskap om relevanta regler och lagar.

 

Omfattning och förläggning

Kursen äger rum på Ultuna i Uppsala eller digitalt och omfattar 10 dagar.

 

Kommande kurs

Datum och programstruktur - SLU Chefskap 2021

Ny kurs planeras för år 2021 med start i september. Vill du ställa dig på intresselista för denna så klicka på knappen nedan. 

Preliminära datum:

Seminarium 1: 21-22 september 2021: Du är viktig som chef

Seminarium 2: 19-20 oktober 2021: Hållbart chefskap

Seminarium 3: 16-17 november 2021: SLU:s organisation och styrning samt juridik och upphandling

Seminarium 4: Ekonomispelet och ekonomistyrning

  • 7-8 december
  • 12-13 januari 2022
  • 17 februari 2022 Ekonomistyrning

Seminarium 5: 1 mars 2022: Miljö, säkerhet och chefen som kommunikatör

 

Gör din intresseanmälan här:

 

Pågående kurs

Datum och programstruktur - SLU Chefskap 2020

Ansvarig för innehåll är sakområdesansvariga inom universitetsadministrationen.

Seminarium 1: Du är viktig som chef på SLU – 29-30 september 2020

Seminarium 2: Hållbart ledarskap - 11-12 november 2020. Genomförs digitalt - på distans

Seminarium 3: Vår organisation samt juridik och upphandling - 8-9 december 2020

Seminarium 4: Två alt. tillfällen erbjuds av ekonomispelet

  • Ekonomispelet – 29-30  september 2021                      Grupp A
  • Ekonomispelet – 20-21 oktober 2021                             Grupp B

Seminarium 5: Ekonomistyrning och uppföljning av ekonomispelet 28 oktober 2021

Seminarium 6: Avslutning – 18 nov 2021

Vid frågor

Komplettering av missade kurstillfällen: Vänligen kontakta kursadministratören på chefs-ledarutbildning@slu.se om du behöver komplettera något kurstillfälle. Kursens innehåll har delvis justerats. 

Kursdeltagande är till ett självkostnadspris för deltagarna.

Har du frågor kring detta så är du givetvis alltid varmt välkommen att kontakta kursadministratören.


Kontaktinformation

Sara Andersson, kursadministratör GHAL
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
chefs-ledarutbildning@slu.se, 018-67 15 22

Sidansvarig: chefs-ledarutbildning@slu.se