SLU Att leda samverkan

Senast ändrad: 03 mars 2021

SLU bedriver omfattande samverkan både internt och externt bl.a. utifrån SLU:s regeringsuppdrag. Att samverka – och inte minst att leda samverkan – kan innebära både möjligheter och utmaningar. Syftet med kursen är att bidra till ökad kompetens i att leda samverkan.

Kurs för 2021 planeras. Mer information kommer inom kort.

Målgrupp 

Kursen vänder sig till dig inom SLU som redan har erfarenheter av att leda samverkan och till dig som vill utvecklas till att bli samverkansledare.

Omfattning och förläggning

Kursen omfattar 6 dagar (fördelat på tre tillfällen) och äger rum på Ultuna campus (ev digitalt pga rådande pandemi).
Utbildningen rymmer 16 deltagare. Om fler än så visar intresse kommer vi eftersträva att skapa en deltagargrupp som representerar såväl olika roller inom samverkansledning som funktioner och ämnen inom hela SLU. Viss hänsyn kommer att tas till när anmälan inkommit.

Det är viktigt att du som deltagare i kursen deltar vid alla kurstillfällen för att både du och de andra kursdeltagarna ska ha optimal behållning av kursen.

 

För ytterligare information

Kontakta gärna någon av oss om du har frågor eller vill veta mer om kursen:

Urban Sandén, ledarutvecklare Tel: 018-67 11 04

Mariette Manktelow, samverkanskoordinator Tel: 018-67 18 54

Sara Andersson, administrativ koordinator Tel: 018- 67 15 22

 

Vid deltagande i chefs-och ledarutbildningarna finns möjlighet för deltagare från kärnverksamheten att få rese- och logikostnader finansierade via gemensamma medel.

Har du frågor kring denna kurs eller vill göra intresseanmälan för framtiden är du varmt välkommen att kontakta Sara Andersson på chefs-ledarutbildning@slu.se

  


Kontaktinformation

Sara Andersson, kursadministratör GHAL
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
chefs-ledarutbildning@slu.se, 018-67 15 22

Sidansvarig: chefs-ledarutbildning@slu.se