Konflikthantering och svåra/känsliga samtal

Senast ändrad: 03 mars 2021

Att i rollen som chef/ledare hantera konflikter och genomföra svåra/känsliga samtal. Ibland uppstår situationer på arbetsplatsen där du som chef/ledare behöver samtala med medarbetare kring känslomässigt svåra frågor. Det kan exempelvis vara samtal kring oönskade beteenden, missbruk, bristande arbetsprestationer eller andra känslomässigt jobbiga samtal. Konflikter verkar ha en inneboende kraft att eskalera över tid. Därför är det viktigt att tidigt agera så att konflikten inte tar för mycket kraft och energi från verksamheten. Efter utbildningen kommer du vara bättre rustad att hantera svåra/känsliga samtal och konflikter bättre. Vi varvar teorier, modeller och övningar under kursdagarna.

Målgrupp

Chefer och ledare inom SLU.

Tider och innehåll

Kursen är en tvådagarsutbildning. Kursdatum ej klart, men skicka gärna en intresseanmälan till chefs-ledarutbildning@slu.se.

Kurstider: 9.00 - 16.00. Kursen genomförs på svenska.

Ur innehållet:

Svåra/känsliga samtal

  • Vad menar vi med svåra/känsliga samtal?
  • Hur genomför du ett sådant samtal?
  • Färdigheter och fallgropar
  • Övningar

Konflikthantering

  • Vad är en konflikt?
  • Är konflikter alltid av ondo?
  • Teoretiska modeller för att förstå och hantera konflikter
  • Hur genomför du en konflikthantering?
  • Självinsikt; Vilken är din personliga konfliktstil? (Vi använder Thomas Kilmanns enkätverktyg).
  • Övningar
Kursledare

Kursen leds av Urban Sandén, gruppen för hållbart ledarskap i akademin (GHAL) samt Jenni Vahlström, HR-enheten. Båda vid SLU. 

 

Intresseanmälan till kursen görs via mail till chefs-ledarutbildning@slu.se

Vid deltagande i chefs- och ledarutbildningarna finns möjlighet för deltagare från kärnverksamheten att få rese- och logikostnader finansierade via gemensamma medel.


Kontaktinformation

Sara Andersson, kursadministratör GHAL
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
chefs-ledarutbildning@slu.se, 018-67 15 22

Sidansvarig: chefs-ledarutbildning@slu.se