Chef för chefer

Senast ändrad: 03 mars 2021

Att vara chef för chefer - en kurs om indirekt ledarskap.                                                                                                                                                                                                                            Att vara chef för chefer kräver medvetenhet och ett arbetssätt som skiljer sig från det att leda medarbetare. Visst finns likheter, men också stora skillnader. Som ”första linjens” chef var din uppgift att se till att medarbetarna löste sina uppgifter.  Som chef för chefer är uppdraget istället att leda underställda chefers chef- och ledarskap.

Temat för kursen är det indirekta ledarskapet och syftet är att genom ny kunskap och reflektion skapa medvetenhet och insikt i uppdraget att vara chef för chefer.

Under kursdagarna varvas teori med praktiska övningar kopplade till vardagen som chef, där reflektion och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna är en viktig del av pedagogiken.

Programinnehåll:

  • Vilken är min uppgift som chef för chefer?
  • Det svåra i att lämna det direkta ledarskapet.
  • Skapa tydliga ramar för varje chef.
  • Skapa energi, lust och gemensamma målbilder.
  • Uppföljning av såväl resultat som chef- och ledarskap.
  • Få och acceptera lagom koll.
  • Dialog genom feedback och coachande samtal.
  • Skapa bra mötesplatser.
  • Se till att ledningsgruppen gör nytta.

 

Utbildare: Chefshuset

Kursdatum: 25-26 november 2020
Plats: Digitalt via zoom
(tillfället den 19-20 augusti 2020 - inställt)

OBS! Begränsat antal deltagare. Kontakta chefs-ledarutbildning@slu.se  beträffande ev. köplats.

I anmälan: Ange vilket chefsuppdrag du har samt hur många chefer du har på din institution/avdelning/motsvarande.

Saknar du något inslag/frågeställning i programinnehållet som du vill att kursen ska belysa ber vi dig att maila oss, så kan vi föreslå till utbildaren att utöka/anpassa programmet för dagarna.

Kursen anordnas av Gruppen för hållbart ledarskap i akademin (GHAL).
Du som kursdeltagare betalar ingen kursavgift.


Kontaktinformation

Sara Andersson, kursadministratör GHAL
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
chefs-ledarutbildning@slu.se, 018-67 15 22

Sidansvarig: chefs-ledarutbildning@slu.se