Medarbetarwebben

Ledarutvecklingsenheten GHAL

Att vara chef och ledare är komplicerat och krävande. Som chef är du formellt utsedd av arbetsgivaren att samordna och leda en verksamhet. Men för att få ett bra resultat behöver du också vara en bra ledare, och ett gott ledarskap är något som växer fram i relation till medarbetarna.

Så – hur gör man? Och vilken hjälp kan chefen få för att bli en bra ledare?
Här hittar du material och länkar till olika former av stöd som finns för universitetets chefer och ledare.

 

Loading…