Miljöhandboken för SLU Aqua

Senast ändrad: 04 mars 2024

Kap

Dokument

Nr i Edda/ länk

Ref till
krav i
ISO 14001

Gäller för

1

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN VID AQUA

SLU-266

4.1

AQUA

2

MILJÖPOLICY
SLU:s centrala miljöpolicy.

SLU-77

4.2

SLU

3

 MILJÖASPEKTLISTA OCH VÄRDERINGAR
-
Rutin för miljöaspektlista och värderingar
- Miljöaspektlista Aqua
- Omvärldsanalys
- Intressentanalys


SLU-430
SLU-393
SLU-397
SLU-396

4.3


AQUA
AQUA
AQUA
AQUA

4

LAGLISTA OCH KONTROLL AV LAGEFTERLEVNAD
Alla chefer skall känna till och följa alla miljölagar som berör verksamheten de ansvarar för.
All personal skall känna till och följa alla miljölagar som berör det egna arbetsområdet.
I Edda finns ett övergripande dokument - SLU 84 - som beskriver hur vi jobbar med laglistor.

I verktyget Rättsnätet i Notisum har vi skapat en egen laglista som samlar alla miljölagar som berör verksamheten inom institutionen.
Observera att åtkomst kräver inloggningsuppgifter.
Länk till Rättsnätet i Notisum

SLU-84

4.3.2

SLU/
AQUA

 5

 MILJÖMÅL OCH HANDLINGSPLAN
 
a)  SLU:s övergripande miljömål
 b)  AQUA:s miljömål            

 
SLU:s mål
SLU-395

4.3.3


SLU
AQUA

 6

 ORGANISATION OCH ANSVAR
- Vem/vilka som har ansvar för det övergripande miljöarbetet på SLU, respektive ansvaret per certifikat kan du läsa om i dokumentet SLU-126.

- Vilka som ingår i miljöprojektet på AQUA framgår av informationen på miljösidan på AQUAs egen webbsida under Miljöcertifiering.


SLU-126

Aquas hemsida för miljö

4.4.1

 
SLU


AQUA

 7

MILJÖUTBILDNING - KOMPETENSUTVECKLING
 Utbildning och kompetensutveckling AQUA
 Utbildningsplan för medarbetare vid AQUA


SLU-428
SLU-357

4.4.2

AQUA

 8

 KOMMUNIKATION
 
Kommunikationsplan för miljöarbetet vid AQUA

 
SLU-425

4.4.3

AQUA

 9

 DOKUMENTSTYRNING
 Manual för dokumenthanteringssystemet Edda.


SLU-69

4.4.5

SLU

10

VERKSAMHETSRUTINER

 

4.4.6

 

 

- Rutin för energianvändning
     (el, värme, kyla)

SLU-427

 

AQUA

 

- Rutin för hantering av avfall

SLU-432

 

AQUA

 

- Rutin för hantering av kemikalier

SLU-410

 

AQUA

 

- Rutin för fältarbete

SLU-433

 

AQUA

 

- Rutin för Foma, Forskning och utbildning

SLU-434

 

AQUA

 

- Rutin för inköp

SLU-97

 

SLU

 

- SLUs reseriktlinjer

- Resepolicy för Aqua

SLU-674

SLU-654

 

SLU

AQUA

 

- Förtäringspolicy för SLU Aqua

SLU-1781

 

AQUA

11

NÖDLÄGESBEREDSKAP

 

4.4.7

 

 

Rutin för nödlägesberedskap

SLU-443

 

AQUA

 

Riskanalys för miljöfrågor

SLU-440

 

AQUA

12

 AVVIKELSER OCH FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
 
Beskrivning av hur man anmäler miljöärenden vid AQUA

SLU-426

4.5.3

AQUA

13

REDOVISANDE DOKUMENT

 Visar vilka redovisande dokument som måste finnas, vem som ansvarar för dem, var de finns. 

SLU-132

4.5.4

SLU

 14

 INTERN REVISION
 Hur går en intern revision till?

 SLU-127

 4.5.5

 SLU/
AQUA

 

 - Internrevisionsprogram

 SLU-68

 4.5.5

 

 

 - Internrevisionsrapporter med uppföljning

Revisionsrapp.,

uppföljningar

 

AQUA

 15

 LEDNINGENS GENOMGÅNG

 SLU-99

 4.6

SLU

 

 - Protokoll från ledningens genomgång

 SLU-132
Protokoll

 4.6, 4.5.4

 AQUA

16

EXTERN REVISION

- Externrevisionsrapporter med uppföljning 

 SLU-132
Revisionsrapp.,

uppföljningar

4.5.4

AQUA


Kontaktinformation

Maja Reizenstein, miljösamordnare
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
maja.reizenstein@slu.se, 010-478 42 40