VH-fakultetens policy för tillgänglighet, e-post och mötesetikett

Senast ändrad: 02 juni 2021

Ny teknisk utrustning innebär inte att medarbetaren ständigt ska vara uppkopplad, men det skapar möjligheter till ökad flexibilitet och kan leda till högre förväntningar på tillgänglighet.

VH-fakultetens policy for tillgänglighet och e-post- och mötesetikett syftar till att förmedla fakultetsledningens tankar och önskemål kring dessa frågor samt att utgöra en grund for egen reflektion. Ett sunt förhållningssätt till dagens tekniska arbetsredskap bidrar till att minska stress bland medarbetarna och förbättrar arbetsmiljön.

Läs VH-fakultetens policy för tillgänglighet, e-post och mötesetikett.


Kontaktinformation

Sara Österman, Prefekt
sara.osterman@slu.se
Institutionen för husdjurens utfodring och vård