VH-fakulteten har avtal med Växa

Senast ändrad: 18 juni 2020

VH-fakulteten på SLU har ett gemensamt avtal med Växa Sverige rörande utbyte av data. Detta kan vara bra att känna till om man t.ex. skriver gemensamma forskningsansökningar med representanter från SLU och Växa Sverige. Johanna Karlsson har en kopia på avtalet. Kontakta Ola Thomsson om du vill veta mer om detta.


Kontaktinformation