Verksamhetsplanering HUV 2021-2025

Senast ändrad: 19 april 2023
Närbild på en ormbunke. Foto.

I början av året beslutades det om nya strategier för SLU och VH-fakulteten för åren 2021-2025. Vi på HUV ska nu färdigställa en verksamhetsplanering för samma år, där vi bland annat ska visa på vilka aktiviteter vi har som bidrar till de uppställda målen som SLU/fakulteten har i sina strategier. Arbetet kommer att påbörjas i ämnesgrupperna, och alla ämnesföreträdare kommer att föra diskussioner kring detta i sina grupper. Vi kommer sedan att presentera och diskutera vår verksamhetsplan på institutionsdagen 10 november!

Bifogar även strategierna för SLU och VH-fakulteten.  

SLU:s strategi 2021-2025

VH-fakultetens strategi 2021-2025


Kontaktinformation

Sara Österman, Prefekt
sara.osterman@slu.se
Institutionen för husdjurens utfodring och vård