Vårterminens sista HUV-fika

Senast ändrad: 14 juni 2023

Den sista HUV-fika för terminen blir 14 juni. Vi drar igång igen den 23 augusti och startar med institutionsinformation.

Ewa Wredle lämnar också över till Sofia Lindqvist att boka rum, zoomlänk samt program. Vill ni presentera något så kontakta direkt Sofia.


Kontaktinformation