Välkomna tillbaka!

Senast ändrad: 26 augusti 2022
Närbild på en ormbunke. Foto.

Välkomna tillbaka till en ny termin med flera spännande aktiviteter!

Förutom en intensiv höst med mycket undervisning och flera pågående forskningsprojekt så kommer bland annat detta pågå på HUV:

·       Arbete för en bra överflyttning av ämnesområdet Grovfodrets utnyttjande, inriktning idisslare från NJV till HUV. Som ni vet är det även beslutat att Röbäcksdalen placeras inom en nybildad lantbruksdrift under VH-fakulteten centralt.
·      Lönerevision pågår veckorna 37- 44 och ni kommer snart att bli inbjudna till lönesättande samtal med er närmaste chef. Doktoranderna blir istället inbjudna till korta avstämningssamtal.
·      Pekjaktsvecka som vanligt vecka 43.
·      Vi kommer att ha fler träffar med institutionsinfo och därmed nyheter på Insidan varannan vecka istället för varje vecka. Ni bjuds in intuitionsinfo via Outlook och första tillfället blir i mitten av september.
·      Utredning och beslut om hur vi ska driva vårt laboratorium framöver. Vi återupptar och slutför den utredning som gjordes för ca 1 år sedan.
·      Vi kommer även att se över hur vi ska hjälpa HUV:s forskare med försökstekniker när Rainer går i pension i november.
·      Institutionsdag 23-24 november. Inbjudan kommer nästa vecka. Vi har även bjudit in de 10 personer på NJV som flyttar till HUV.

Det var lite blandat av HUVs aktiviteter i höst och jag ser verkligen fram emot att få träffa er alla på campus eller ibland på Teams/Zoom!

Hälsar Ewa


Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU