Utskriftsutmaning!

Senast ändrad: 05 oktober 2023

VH/UDS miljögrupp har skapat en utskriftsutmaning, där vi kommer se över hur mycket papper vi skriver ut under specifik tidsperiod hösten 2023. Vi på HUV ska minska antalet utskrifter under oktober-december 2023 jämfört med samma period 2022, se bifogad ppt-fil (enbart på svenska). I december kommer minskningen presenteras av miljörepresentant och en fin belöning väntar!

Tips för att minska antal utskrifter:

  • Skriv ut dubbelsidigt
  • Använd ”två sidor per ark” om möjligt
  • Granska och skriva digitala kommentarer i PDF-fil, t.ex. artiklar, rapporter, protokoll etc.
  • När man skriver ut kan man ta bort onödiga sidor, t.ex. referenslista i artiklar, försättsblad etc.
  • Använd elektronisk handout till studenter

Om ni har fler tips, tips gärna miljörepresentanten!

 

Mer info om utskriftsutmaningen (läs den, det kan löna sig!)