Uppdaterade mallar

Senast ändrad: 10 november 2022

Nu är de uppdaterade, tillgänglighetsanpassade PPT-mallarna utskjutna till samtliga datorer (obs, sitter du på Mac, ta en extra koll eller ladda ner om de inte finns där). Det finns också nya filmer med tips kring hur mallarna ska användas, och en uppdaterad ppt-presentation om SLU som kan användas (i sin helhet eller delar av den) för att presentera SLU.

Bildspelet om SLU innehåller massor av nya bilder från hela verksamheten.
 
Läs mer om mallarna och bildspelet
 


Kontaktinformation