TILLSAMMANS – projekt mellan VH-fakulteten och UDS

Senast ändrad: 17 februari 2020

Den 22 januari lanserades projektet TILLSAMMANS - ett projekt med syfte att tillsammans utveckla tankar och arbetssätt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för genomförande av djursjukvård, klinisk utbildning och forskning utifrån de resurser vi har.

Projektet går att följa på medarbetarwebben och på tre utställningsplatser på Ultuna Campus:
Plan 5 lunchrummet VHC samt på VH-kansliet plan 4 i Ulls hus samt vid Convini och i stallgången på UDS.

Se PowerPoint-presentation för mer information!


Kontaktinformation

Sara Österman, Prefekt
sara.osterman@slu.se
Institutionen för husdjurens utfodring och vård