Studerar renar med drönare

Senast ändrad: 28 januari 2020
Betande renar på fjället

Anna Skarin är med i ett nytt projekt om drönare i renskötseln. Du kan läsa mer om det på SRH:s hemsida:

https://www.slu.se/institutioner/skoglig-resurshushallning/omraden/Landskapsstudier/dronare-i-rennaringen/