Statistik hjälp och råd

Senast ändrad: 21 februari 2020

Har du problem att bestämma vilken statistisk metod som ska användas? Behöver du stöd för att tolka resultaten från R, SAS eller JMP? Har granskarna av din artikel föreslagit statistiska metoder som du inte känner till?

Statistics@SLU tillhandahåller statistisk hjälp och rådgivning utan kostnad till alla anställda vid SLU.

Boka en tid direkt med en av konsulterna eller via statistics@slu.se. För mer information, läs Flyer - Statistisk hjälp.


Kontaktinformation

Sara Österman, Prefekt
sara.osterman@slu.se
Institutionen för husdjurens utfodring och vård