SLU inför hårdare miljökrav under ett certifikat

Senast ändrad: 02 februari 2021

SLU har hela sin verksamhet certifierad enligt ISO 14001, som är ett miljöledningssystem. Tidigare har det funnits elva certifikat, där VHC och UDS hade ett eget, men från och med 1 januari 2021 ska dessa slås ihop och det ska bara finnas ett certifikat på hela SLU.

Vi kommer därför att ha gemensamma mål inom hela SLU, där en kraftig minskning av flygresandet är en av de fem nya åtgärder som nu är beslutat om. Till 2025 ska SLU minska de fossila utsläppen från flygresor med totalt 60 % jämfört med 2019 per helårsanställd. Det skulle kunna motsvaras av en minskning på 90 % för inrikes och 50 % för utrikes flygresor.

Läs mer om SLUs miljömål