Skyddsombud HUV

Senast ändrad: 18 november 2020

Tidigare i höstas så hade ni alla möjlighet att nominera kollegor till uppdraget som skyddsombud, i den process som Mikaela höll i. Som hon meddelat så nominerades två personer; Cecilia Kronqvist och Gunilla Helmersson. Bägge tackade ja till att få uppdraget som skyddsombud vid HUV, och den 1 november påbörjades deras mandatperiod som är tre år.

Som skyddsombudet företräder man de anställda på institutionen i samverkan med arbetsgivaren. Skyddsombudet bevakar arbetsmiljön inom sitt arbetsställe/område i samverkan med arbetsgivaren. Så om ni har några frågor eller synpunkter på er arbetsmiljö – hör av er till antingen Gunilla eller Cicci K!

Mer information om skyddsombud finns på medarbetarwebben


Kontaktinformation

Cecilia Kronqvist, Forskare
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Avdelningen för näringslära idisslare
cecilia.kronqvist@slu.se, 018-67 16 54

Gunilla Helmersson, försökstekniker
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
gunilla.helmersson@slu.se, 018-67 16 05, 070-666 43 79