Rutin för justering av doktorandlöner

Senast ändrad: 31 januari 2023

Doktorandlönen justeras dels genom en årlig revision av själva lönestegen, dels genom att doktoranden uppnår de olika nivåerna i lönestegen.

För att justeringarna upp till nästa nivå i stegen ska ske behöver doktorand och handledare stämma av nettostudietid och rapportera till administrationen när respektive nivå är uppnådd. Nu finns det en ny beskrivning av denna rutin på Insidan.

 


Kontaktinformation

Johan Karlsson, Controller
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU
johan.s.karlsson@slu.se, 018 - 67 16 90