Riktlinjer vid misstanke om trakasserier av student eller anställd

Senast ändrad: 07 mars 2023

Vid en undersökning som genomfördes på delar av SLUs personal framkom det tydligt att många inte vet hur de ska gå tillväga om en student eller kollega blir utsatt för någon form av trakasserier.

I bifogade länkar, som all personal förväntas ta del av, finns information om vad som räknas som diskriminering och hur du ska gå tillväga om en student eller kollega blir utsatt.

Det kan inte sägas nog många gånger – du ska självklart ta det vidare om du själv blir utsatt eller om du upptäcker/får reda på att en student eller kollega blivit utsatt för någon form av trakasserier!

Läs Riktlinjer vid misstanke om trakasserier av student.

Läs Riktlinjer vid misstanke om att en anställd utsatts för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier.


Kontaktinformation

Sara Österman, Prefekt
sara.osterman@slu.se
Institutionen för husdjurens utfodring och vård