Uppdaterad policy för representation och gåvor på HUV

Senast ändrad: 07 mars 2023

Det sker återkommande representation vid institutionen och det finns ett behov av förtydliganden gällande regelverk och fastställda beloppsgränser.

Policyn syftar till att förtydliga återkommande frågor. Övergripande regelverk inom SLU gäller, beloppsgränsen kan dock vara lägre inom institutionen. I grunden gäller Policy och riktlinjer för representation och gåvor vid SLU samt gränsdragningar, läs SLU.ua.2012.1.0-1539.

Institutionen fastställde beloppsgränser inom universitetets ramar och förtydligade regelverket med exempel 2013. Det har skett en ökning i frågor kring representation och vi har därför sett ett behov av att uppdatera skrivningen av tidigare policy. Genom prefektbeslut har nu en uppdaterad policy fastställts.

Institutionens policy finns skriven på svenska och engelska.

Läs institutionens policy för representation och gåvor på Arbetsplatsen.


Kontaktinformation